Wap4 Share Code Forum tiaxgame Làm Trên Wap4

1 Bài Đăng
231 Lượt Xem
Thời Gian: 11/06/2018 lúc 03:35:06
Demo: http://viforum.viwap.comFull function
1, Đăng ký (register)
2, Đăng nhập (login)
3, Mail
4, Chat
5, Bbcode and Smile
6, Online
7. Forum and function other

Code:
code 'Main list file'
http://xemdi.viwap.com/js/main-list-file.js


Tạo các file tương ứng và bỏ '.js'
(create the corresponding file and remove '.js')

1, http://xemdi.viwap.com/js/_blocks.js
2.
http://xemdi.viwap.com/js/action.js
3. http://xemdi.viwap.com/js/autologin.js
4. http://xemdi.viwap.com/js/bb.twig.js
5. http://xemdi.viwap.com/js/bbcode.twig.js
6. http://xemdi.viwap.com/js/categories.twig.js
7.
http://xemdi.viwap.com/js/creater.js
8. http://xemdi.viwap.com/js/follow.js
9. http://xemdi.viwap.com/js/forum.js
10. http://xemdi.viwap.com/js/func.twig.js
11. http://xemdi.viwap.com/js/like.js
12. http://xemdi.viwap.com/js/login.js
13. http://xemdi.viwap.com/js/logout.js
14. http://xemdi.viwap.com/js/mail.js
15. http://xemdi.viwap.com/js/manager.js
16. http://xemdi.viwap.com/js/modlog.js
17. http://xemdi.viwap.com/js/notification.js
18. http://xemdi.viwap.com/js/old.js
19. http://xemdi.viwap.com/js/paging.twig.js
20. http://xemdi.viwap.com/js/post.js
21. http://xemdi.viwap.com/js/post-mail.js
22.
http://xemdi.viwap.com/js/profile.js
23.
http://xemdi.viwap.com/js/register.js
24. http://xemdi.viwap.com/js/show.js
25. http://xemdi.viwap.com/js/smile.twig.js
26. http://xemdi.viwap.com/js/status.js
27. http://xemdi.viwap.com/js/time.twig.jsFile /css/style.css
http://xemdi.viwap.com/css/style.css


Chúc các bạn thành công. good luck
Chia sẻ trang này
Giới Thiệu:

admin

Sinh Ra Là Một Bản Gốc Thì Đừng Chết Như Một Bản Sao !
Bài Viết Cùng Chuyên Mục